Float glas

Float glas är planglas tillverkat enl. floatmetoden vilket är den vanligaste tillverkningsmetoden för planglas samt den metod som ger klart bäst kvalitet för planglas, alla fönster och dörrar lev. med float glas.

Enkelglas
Enkelglas är 1st. glasskiva 4-6mm. tjockt

Isol.glas
Isolerglas är en isol.glaskassett med 2st. glas med ett fritt utrymme mellan glasen på 6mm. förekommer även 9mm.

Härdat glas
Härdat glas är ett säkerhetsglas som minskar risken för personskada avsevärt vid en incident.

Val av glas
Enkelglas eller isol.glas beroende på användning.
Enkelglas – sommartid
Isol.glas – vår – sommar – höst
Enkelglas, vanligt fönsterglas, ett bra regn och vindskydd utan någon nämnvärd isolering passar bra när man inte har några krav på isolering.

ALTERNATIV.

Energiglas
Enkelglas Energi är ett belagt float glas som släpper igenom kortvågig solenergi och reflekterar långvågig rumsvärme.
Energiglas i en inglasning hjälper till att minska kondensbildningen på glasen.Lika u-värde som vanligt enkelglas.

Säkerhetsglas
Ett härdat float glas som när det brister granulerar i tusentals små bitar i jmf. med vanligt glas som blir vassa spjut som kan förorsaka skärskador.
Härdat glas kan fås i båda varianterna, vanligt glas eller energiglas.

Isolerglas
Isol.glas, förlänger uterumssäsongen höst och vår.Isol.glas i partierna minskar risken för kondens på glasen avsevärt i jmf. med enkelglas.Med isol.glas i partierna får man ett mera ombonat uterum stora delar av året.D4-6 är en kassett med 4mm. glas + 6mm.distans/luft + 4mm.glas.Vanligt isol.glas lev. med vanligt float glas och luft mellan glasen.

ALTERNATIV.

Isol.glas energi.
Vanligt 4mm.float glas + 6mm. distans + 4mm. energiglas.
Denna variant isolerar bättre, har lägre u-värde än vanligt isol.glas men den märkbara skillnaden i komfort blir generellt sett liten i ett ordinärt uterum.
Som tillägg kan utrymmet mellan glasen fyllas med argongas för bättre isol.

Säkerhetsglas
Säkerhetsglas är ett härdat float glas som när det brister granulerar i tusentals små bitar i jmf. med vanligt glas som blir vassa spjut som kan förorsaka skärskador.
Härdat glas i isol.glaskassetter lev. med alla glasen härdade.
Härdat glas kan fås i båda varianterna vanligt glas och energiglas.